Sigmund på Kongsvinger

Noen bilder fra en av to konserter på Kongsvinger i mai og juni, 2023.

Alle foto: Geir Manshaus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Share this / Del i sosiale medier